Video Post-Produkcija

Pored kompletne produkcije, ŠKARTart nudi i usluge post-produkcije video sadržaja, jedne od najvažnijih usluga u izradi bilo kog videa (usko povezanim sa audio post-produkcijom), kao što su montaža, kolor korekcija, obrada fotografija i video materijala, obrada zvuka, muzike i zvučnih efekata, kao i uključivanje grafika, ispisa, titlova, te animiranih elemanta i/ili sekvenci, dakle, svega onoga što upotpunjuje vizuelni doživljaj i energiju vaše ideje i stvara magiju u njenoj konačnoj realizaciji. Kroz nekoliko različitih faza (pojedinačnih ili povezanih, čime se dodatno garantuje kvalitet i uspeh), željeni video proizvod na taj način spreman je da u potpunosti odgovori na vaše zahteve, opšte standarde i naše visoke kriterijume.
 

Primeri