Preforming Arts

U saradnji sa brojnim umetnicima: glumcima, muzičarima, plesačima i savremenim cirkusim performerima, kao i uglednim kulturnim institucijama i organizacijama, ŠKARTart udruženje učestvuje kao producent ili koproducent pozorišnih predstava, dokumentarnih filmova, i radio-drama. Veštine i iskustvo naših saradnika inkorporiramo u kreiranje multimedijalnih događaja, čime se obogaćuje njihov sadržaj, dobija na efektnosti i neguje multidisciplinarnost u umetnosti i kreativnoj komercijali.
 

Primeri