Audio Produkcija

U okviru kategorije audio produkcije nudimo usluge snimanja i obrade zvuka, sinhronizacije i voice over-a, komponovanja originalne muzike, kreiranja radio-reklama i radio-drama, snimanje muzičkih događaja, nastupa i performansa, kao i odgovarajućih post-produkcijskih zahteva. Dajemo mogućnost internog, studijskog i eksternog, terenskog snimanja, prema potrebi i prirodi projekta.
 

Primeri